Kabele komínové centrum

KABELE KOMÍNOVÉ CENTRUM

Blato 7, 530 02 Pardubice

Pravidelný servis a revize

Kabele komínové centrum

  • Home
  • Pravidelný servis a revize

Naše firma zajišťuje bezpečnost a spolehlivosti vaší spalinové cesty.

Pravidelný servis a revize komínů jsou klíčové pro udržení bezpečnosti a spolehlivosti vaší spalinové cesty. Komíny slouží k odvodu spalin z různých typů spalovacích zařízení, jako jsou kotle na pevná paliva, plynové kotle, krby nebo kamna. Jejich správná funkce je zásadní pro užívání vašeho spotřebiče.

Pravidelný servis komínů by měl být prováděn odborným technikem, který je seznámen s konkrétními předpisy, normami a doporučeními pro daný typ komínu a spalovacího zařízení. Během servisu se provede důkladná kontrola a údržba komínu. To zahrnuje odstranění případného znečištění, sazí, čištění nebo výměnu komponentů, které by mohly být opotřebované nebo poškozené. Technik také zkontroluje těsnost komínu a prověří jeho správnou funkci a výkon.

Revize komínů by měla být prováděna pravidelně, ideálně jednou ročně, a to i při pravidelném servisu. Během revize se provádí podrobná kontrola celkového stavu komínu. Technik zkontroluje integritu komínu, zjišťuje případné poškození, nedostatky, úniky nebo zanesení. Průběh revize závisí na konkrétním typu komínu, ale obvykle zahrnuje vizuální prohlídku, měření emisí, diagnostické testy a další nezbytné postupy.

Pravidelný servis a revize komínů přináší mnoho výhod. Především zajišťují bezpečnost. Technik při servisu odhalí potenciální problémy, které by mohly vést k úniku nebezpečných plynů, jako je oxid uhelnatý. Revize komínu pak umožňuje identifikovat a řešit případné poruchy, zanesení nebo nedostatky, které by mohly ovlivnit správný odvod spalin. Díky pravidelnému servisu a revizi se minimalizuje riziko požáru, úniku kouře nebo ucpání komínu, což přispívá k dlouhodobé spolehlivosti a účinnosti vašeho ohřívacího systému.

Nezanedbávejte pravidelný servis a revizi komínů. S důkladnou péčí o svůj ohřívací systém zajistíte nejen bezpečnost vaší rodiny a domova, ale také maximální účinnost a spolehlivost spalovacího zařízení. Nechte profesionály provést servis a revizi vašeho komínu a mějte klidnou mysl v každém ročním období.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň

  • revizním technikem spalinových cest

Revize spalinové cesty se provádí

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
MWNhZG